Digitalt seminar for sakkyndige tannleger

Forskningsprosjektet OrChid arrangerer digitalt seminar for sakkyndige tannleger.

Seminaret er for sakkyndige tannleger (og tannhelsepersonell) om det sakkyndige arbeidet.

Temaer for seminaret
- rettigheter og plikter du som sakkyndig tannlege har når du jobber på oppdrag fra påtalemyndigheten
- presentasjon av den nye/oppdaterte protokollen for klinisk rettsodontologisk undersøkelse

Påmelding skjer på www.tannbarnehus.no
Her finner du også mer informasjon om forskningsprosjektet OrChid, som TkØ leder sammen med Sørlandet sykehus.

Tid: torsdag 25. mars 13:00
https://www.tannbarnehus.no/digitalt-semin...