Trygg kirurgi

Tema: Praktisk-klinisk kurs om kirurgiske behandlingsprinsipper og kirurgisk oppdekning.

Målgruppe: Tannhelsepersonell, gjerne team.

Tid: onsdag 3. juni 10:00
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/trygg-kirurgi-juni.52...