Dekontaminering av gjenbruksutstyr i tannhelsetjenesten

Tema: Riktig utført rengjøring, desinfeksjon og sterilisering er en forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes uten å medføre smitterisiko, samtidig som utstyrets funksjonalitet ivaretas og levetiden optimaliseres.

Kursholder: TkØ og Nasjonal kompetanse tjeneste for dekontaminering.

Målgruppen: Tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.

Tid: onsdag 2. september 09:30
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/dekontaminering-av-gj...