Pasientkommunikasjon

Tema: Arbeidskurs i håndtering av engstelige pasienter.

Målgruppe: Tannleger og tannpleiere. Maks 10 deltakere.

Tid: fredag 12. juni 10:00
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/kurs-pasientkommunika...