Kunnskapsbasert praksis for tannhelsepersonell: modul 1

Forskningsavdelingen ved TkØ inviterer til kurs i kunnskapsbasert praksis for tannhelsepersonell.

Modul 1: «Prinsipper for kunnskapsbasert praksis»

Målgruppe: Ledere i tannhelsetjenesten, tannleger og tannpleiere

Tid: onsdag 20. mai 09:30
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/kurs-i-kunnskapsbaser...