Traumatologi

Tema: Førstehjelp/akutt behandling av traumer i det permanente tannsett. Tema vil bli belyst med kasuistikker.

Målgruppe: Tannleger og tannpleiere

Tid: onsdag 27. mai 10:00
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/traumatologi.519637.n...