Kurset er kansellert: Den nye klassifikasjonen av periodontitt: Paradigmeskifte eller gammelt nytt?

Den europeiske og amerikanske foreninger for periodonti publiserte sommeren 2018 en ny klassifikasjon for periodontale og periimplantat sykdommer og tilstander. Klassifikasjonen er basert på ny forsking og innehold omfattende endringer. I dette kurset vil den nye klassifikasjonen bli presenteres ved hjelp av kliniske eksempler. Det vil også diskuteres hvordan implementering av det nye diagnosesystemet vil gi bedre pasientbehandling.

Målgruppe: Tannleger og tannpleiere

Tid: fredag 27. mars 10:00
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/den-nye-klassifikasjo...