Kurset er kansellert: Smittevern og dekontaminering av medisinsk utstyr i dental praksis (for ledere)

I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering, avdeling for smittevern ved Oslo universitetssykehus arrangerer TkØ kurs i temaet:

Smittevern og dekontaminering av medisinsk utstyr i dental praksis.

Målgruppe: Ledere i tannhelsetjenesten.

Tid: torsdag 2. april 09:30
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/smittevern-og-dekonta...