Sprøyteskrekk og injeksjonsteknikk

Dette kurset vil se på psykologiske tilnærminger, intervensjoner og tekniske muligheter i form av injeksjonsteknikk for å lette tannlegebesøket for pasienten.
Kurset omfatter teori med fokus på praksisnær undervisning i psykologiske teknikker. Datastyrt anestesi (The Wand & Quicksleeper) vil bli demonstrert.

Tid: onsdag 4. mars 10:00
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/sproeyteskrekk-og-inj...