Trygg kirurgi

Praktisk-klinisk kurs om kirurgiske behandlingsprinsipper og kirurgisk oppdekning

Tid: onsdag 26. februar 10:00
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/kurs-trygg-kirurgi-20...