Oral cancer

Kursets tema er gjennomgang av diagnostikk, behandling og oral rehabilitering hos pasienter med kreft i hode- og halsregionen.

Tid: onsdag 4. desember 11:30
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/oral-cancer.508353.no...