Motiverende samtale (MI)

Kurset gir en innføring og øvelser i bruk av MI som metode for endring av tannhelseatferd.

Tid: onsdag 20. november 10:00
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/motiverende-samtale-m...