Pasientkommunikasjon

Effektive kommunikasjonsverktøy for ulike pasientsamtaler og utfordringer.
Kurset er rettet mot tannleger og tannpleiere.

Tid: torsdag 17. oktober 10:00
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/pasientkommunikasjon....