Kurs i samarbeid om behandling av periodontitt - Moss

Behandling av periodontitt er lagarbeid. Hva er rollen til tannpleier/tannlege og periodontist? Hvordan kan vi samarbeide for å ivareta pasientens orale helse på best mulig måte?
Det er TkØ som arrangerer kurset, men vær oppmerksom på at kurset vil være i lokalene til Moss tannklinikk.

: Moss tannklinikk
Tid: mandag 2. september 11:30
https://www.tkost.no/periodontal-teambuild...