Traumatologi

Førstehjelp/akutt behandling av traumer i det permanente tannsett. Tema vil bli belyst med kasuistikker.

Lunsj vil bli servert før kursstart kl. 1130.

Tid: onsdag 21. august 11:30
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/traumatologi.500118.n...