Dekontaminering av medisinsk utstyr og dentale instrumenter

Dekontaminering innebærer rengjøring, desinfeksjon eller sterilisering av medisinsk utstyr og dentale instrumenter som skal gjenbrukes. Korrekt dekontaminering er en grunnleggende forutsetning for at medisinsk gjenbruksutstyr skal kunne anvendes uten å medføre smitterisiko, samtidig som utstyrets funksjonalitet ivaretas og levetiden optimaliseres.
I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering arrangerer TkØ kurs i temaet.

: TkØs lokaler
Tid: onsdag 4. september 09:30
Kurs hos TkØ
https://www.tkost.no/dekontaminering-av-me...