Avtrykk av vold

Målet med seminaret er å gi økt kunnskap om vold og overgrep mot barn og gjøre tannhelsepersonell tryggere i rollen som den som tør å stille spørsmål og melde fra ved mistanke om overgrep. Hvordan og hvilke tegn skal vi se etter når et barn blir utsatt for vold og overgrep? Hvordan kan vi snakke med barn og unge om vold og overgrep? Og hvordan bør vi møte barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep i en tannbehandlingsituasjon?


Foredragsholdere:
Harald Dean, pedagog og samfunnsviter ved Stine Sofies Stiftelse
Unni Mette Stamnes Köpp, medisinsk sakkyndig ved Barnehuset Kristiansand
Ane H. Simonsen, psykologspesialist ved RVTS Øst
Åshild Nupen, psykologspesialist ved TkØ
Ewa Hoven, forsker ved TkØ

Arrangør: TKØ
: Thon Hotel Opera, Oslo
Tid: onsdag 25. september 10:00
Seminar hos TkØ
https://tko.custompublish.com/avtrykk-av-v...