TkØs forskningsmål er

  • å øke forskningsaktiviteten i tannhelsetjenesten i TkØs region

  • å øke kunnskap, kompetanse, kvalitet og effektivitet til beste for befolkningens helse

  • å heve kvaliteten på utviklingsarbeid i regionen gjennom et systematisk arbeid med evalueringer og kvalitetskontroll av prosjekter

Forskningsleder er Vibeke Ansteinsson (Phd)